Skip to content
Home » Apa saja hikmah dari ibadah haji?

Apa saja hikmah dari ibadah haji?

Apa saja hikmah dari ibadah haji?

Haji merupakan perjalanan yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu untuk melakukannya ke Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Ibadah haji telah menjadi amalan manusia sejak zaman Nabi Ibrahim AS, di mana beliau bersama putra kesayangan, Ismail AS, mendirikan Kaabah di Makkah. Kedua-dua mereka juga bersama-sama mengerjakan ibadah haji dengan melakukan sembahyang di Kaabah.

Sejak zaman Nabi Ibrahim AS, ibadah haji telah menjadi amalan yang wajib bagi umat Islam. Ibadah haji dapat dianggap sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah haji ditetapkan sebagai satu daripada lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, bersama dengan solat, zakat, puasa dan umrah.

Haji juga merupakan salah satu daripada tujuh belas ibadat sunat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ibadah haji sangat disunatkan di dalam Islam kerana pahala yang besar yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 9 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan tentang kepentingan ibadah haji dengan menyebut: “Haji adalah amalan yang paling utama di dalam Islam”.

Apa saja Hikmah dari Ibadah Haji?

Mendapatkan Pahala yang Besar

Salah satu hikmah yang paling utama dari ibadah haji ialah mendapatkan pahala yang besar. Ibadah haji adalah amalan yang dijanjikan dengan pahala besar bagi yang menjalankannya. Beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW telah menyebut tentang banyaknya pahala yang dijanjikan kepada orang yang mengerjakan ibadah haji.

Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesiapa yang melakukan haji ke Baitullah (Kaabah) dan tidak melakukan apa-apa yang menghalangnya daripada haji, maka akan dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan beribadat sepanjang malam.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

BACA JUGA:   "Kasus Diruy Pengadaan Ibadah Haji": Analisis dan Solusinya

Mendapat Balasan Surga

Salah satu hikmah lain dari ibadah haji ialah mendapat balasan surga. Ibadah haji adalah salah satu daripada amalan yang membawa balasan surga. Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang melakukan haji ke Baitullah (Masjidil Haram) dengan mengerjakan semua kewajiban yang ditetapkan, maka ia (akan memperoleh) balasan surga.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Dapat Menghapus Dosa

Ibadah haji juga dijanjikan dengan dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesiapa yang melakukan haji ke Baitullah (Kaabah) dan tidak melakukan apa-apa yang menghalangnya daripada haji, maka dosa-dosanya akan diampuni.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Menjawab Panggilan Allah SWT

Ibadah haji juga dapat dianggap sebagai satu bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah haji adalah untuk menjawab panggilan Allah SWT. Ibadah haji adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kepada Allah SWT.

Mendapat Tarbiah Langsung dari Allah

Salah satu hikmah lain dari ibadah haji ialah mendapat tarbiah langsung dari Allah. Ibadah haji akan meningkatkan iman seseorang dan akan menyebabkan rasa kasih sayang terhadap Allah SWT. Ibadah haji juga akan membawa seseorang kepada keadaan yang lebih dekat dengan Allah SWT.

Amalan yang Paling Baik

Ibadah haji juga dianggap sebagai amalan yang paling baik. Ibadah haji adalah satu-satunya amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ibadah haji juga dianggap sebagai amalan yang paling utama di dalam Islam.

Meningkatkan Kesabaran

Haji juga meningkatkan kesabaran. Ibadah haji merupakan amalan yang memerlukan kesabaran, kerana ia melibatkan banyak pengorbanan dan kesusahan. Ibadah haji memerlukan kesabaran untuk menghadapi kesukaran dan kesusahan yang mungkin dihadapi.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, ibadah haji merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah haji adalah salah satu daripada lima rukun Islam yang wajib dilakukan. Ibadah haji dijanjikan dengan pahala yang besar, balasan surga, dapat menghapus dosa, menjawab panggilan Allah SWT, mendapat tarbiah langsung dari Allah, amalan yang paling baik dan meningkatkan kesabaran.

BACA JUGA:   Panduan Cara Melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh

FAQs

Q1. Bagaimana untuk mengerjakan ibadah haji?

Untuk mengerjakan ibadah haji, anda perlu melakukan perjalanan ke Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Anda perlu mengikuti semua kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan ibadah haji.

Q2. Apakah syarat-syarat untuk melakukan ibadah haji?

Syarat-syarat untuk melakukan ibadah haji adalah anda perlu berumur 18 tahun ke atas, mempunyai kesihatan yang cukup untuk melakukan perjalanan dan mempunyai