Skip to content
Home » DOA DISEGERAKAN BERHAJI: Teladani Hikmah dari Ibadah Haji

DOA DISEGERAKAN BERHAJI: Teladani Hikmah dari Ibadah Haji

Pendahuluan

Setiap tahunnya, umat Muslim dari seluruh dunia memenuhi kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ibadah haji adalah pengalaman keagamaan yang sangat penting bagi umat Muslim, karena selain memiliki hikmah yang sangat besar, juga merupakan kesempatan untuk beribadah langsung di hadapan Allah SWT.

Namun, perlu dipahami bahwa haji bukan hanya tentang menjalankan rangkaian ibadah seperti thawaf, sa’i, dan wukuf di Arafah. Ibadah haji juga mengandung pelajaran-pelajaran yang membawa manfaat besar bagi kehidupan kita sebagai manusia yang taat beragama. Ada begitu banyak hikmah yang bisa diambil dari ibadah haji, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang doa disegerakan berhaji serta pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ibadah haji.

Tanda-tanda Segera Berhaji

Sebelum membahas tentang doa disegerakan berhaji, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tanda-tanda orang yang siap untuk menunaikan ibadah haji. Berikut adalah beberapa tanda-tanda seseorang yang siap untuk berhaji:

 1. Mampu secara fisik
  Saat menjalankan ibadah haji, seseorang akan mengalami keletihan dan kecapekan karena kompleksitas rangkaian ibadah yang harus dijalani. Oleh karena itu, seseorang yang siap berhaji harus memiliki kondisi fisik yang cukup kuat untuk menghadapinya.

 2. Mampu secara finansial
  Ibadah haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya perjalanan, terdapat biaya lainnya seperti biaya penginapan, makan, transportasi, dan biaya lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang siap berhaji harus memiliki kondisi finansial yang cukup untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.

 3. Mampu secara mental
  Selama menjalankan ibadah haji, seorang jamaah akan menghadapi banyak ujian dan godaan yang tidak mudah dilalui. Oleh karena itu, seseorang yang siap berhaji harus memiliki kesiapan mental dan spiritual yang cukup untuk menghadapinya.

BACA JUGA:   Doa Nikah Haji: Cara Memantapkan Perkawinan dalam Islam

Doa Disegerakan Berhaji

Doa disegerakan berhaji adalah doa yang biasa dibaca oleh orang yang ingin menunaikan ibadah haji di masa yang akan datang. Doa ini mengandung harapan agar dapat segera diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Berikut adalah teks lengkap dari doa disegerakan berhaji:

“ALLAHUMMA LAKALHAMDU KAMA YANBAGHI LIJALALI WADZIKA-RIKA WAAZHI-MATI SOLOOKIKA.

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA FADHLAS-SO’ODAH, WASSULTHOLIL BIHAAJAH, WALHAJJA MABROORA, WARZOQONAA HUJJATANLAN TURADU BAYNAA WA BAYNAAKA NAAYAHU,

WA MINAS-SOROOI FALAA TANSAANII AY YAA AY-YUHAL-LAZHII HAWAASSU BILHAJJII’ AGHFIRLAN DZUNUBII WA THAHABAN SAYI’AATII KAMA YANTASARROQA QOTHORO THAAL-JI’AAB,

ALLAHUMMAJJ-’ALHAAJ-TA WA UMROTAA MASH-KUUROO’ ,WARZUQONNAA A’ABIRI THAALIKA BI-MAAJ-IN ALEEWAT-TAQWAA WA-THUR-RIYYAHUL EEMAAN WA-NASHRAHABISUROIHIS-SHARIKILLAADZAIMAL-MANNII WAL-AN-MAN WAL-MULAKUSAATI WAHULLASYM]
(Rujukan: majelisrasulullah.org)

Dalam doa disegerakan berhaji ini, kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar, sehingga kita dapat menjadi hamba yang lebih dekat dengan-Nya. Jika membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita.

Pelajaran-Pelajaran Berharga yang Dapat Dipetik dari Ibadah Haji

Lalu, apa saja pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ibadah haji? Berikut adalah beberapa di antaranya:

 1. Ketaqwaan kepada Allah SWT
  Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Saat menjalankan ibadah haji, kita diajak untuk memperkuat ketaqwaan kita kepada Allah SWT melalui rangkaian ibadah yang sangat khusyuk.

 2. Solidaritas dan Persaudaraan
  Saat menunaikan ibadah haji, para jamaah harus tinggal dan berada dalam lingkungan yang padat dan beragam, yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai negara dan kebudayaan. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk belajar menghargai perbedaan dan meningkatkan solidaritas dan persaudaraan antar umat Muslim.

 3. Kemampuan mengendalikan diri
  Saat menjalankan ibadah haji, seorang jamaah harus sabar dan mengendalikan emosi dalam menghadapi situasi yang penuh risiko dan tantangan. Hal ini merupakan pembelajaran penting bagi kita untuk selalu mengendalikan diri dan berpikir positif dalam menghadapi tantangan hidup.

 4. Kebersihan dan Keindahan
  Saat menjalankan ibadah haji, kita diajak untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Hal ini merupakan pelajaran penting tentang betapa pentingnya menjaga keindahan dan kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari.

BACA JUGA:   Sahkah Budak Berhaji? Memahami Hakikat Haji bagi Anak Kecil dan Budak yang Dibebaskan

Kesimpulan

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi umat Muslim. Doa disegerakan berhaji adalah doa yang biasanya dibaca oleh orang yang ingin menunaikan ibadah haji di masa yang akan datang. Dalam doa ini, kita memohon agar diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan sukses.

Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ibadah haji, seperti ketaqwaan kepada Allah SWT, solidaritas dan persaudaraan, kemampuan mengendalikan diri, dan kebersihan dan keindahan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menambah keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.