Skip to content
Home » Doa Ingin Naik Haji dan Umroh: Doa yang Dapat Mendekatkan Kita pada Allah

Doa Ingin Naik Haji dan Umroh: Doa yang Dapat Mendekatkan Kita pada Allah

Seperti yang kita ketahui, naik haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat mulia dan menjadi impian bagi umat muslim. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita selalu diingatkan agar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada-Nya adalah dengan menunaikan ibadah haji dan umroh.

Namun, sebelum kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, ada beberapa doa yang harus kita panjatkan secara istiqomah. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai doa ingin naik haji dan umroh yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah.

Doa-doa yang Bisa Digunakan

Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa digunakan oleh umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh:

1. Doa Naik Haji dan Umroh

"Allohumma inni uridu an amura ilal baiti fatabbirli hajj wa ‘umratan wa taqabbalha minni innaka antas sami’ul ‘alim."

Artinya: "Ya Allah, aku berniat untuk pergi ke Baitullah untuk melakukan haji dan umrah. Beri aku petunjuk untuk menunaikannya dengan benar dan terima niatku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Doa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam doa ini, kita memohon petunjuk dan ridha Allah sehingga dapat menunaikan ibadah dengan sempurna.

2. Doa Saat Wukuf di Arafah

"La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir."

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan serta kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

BACA JUGA:   Doa Setelah Pulang Haji atau Umroh

Doa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Dalam doa ini, kita mengakui keesaan Allah dan memohon ampunan-Nya sehingga dosa-dosa kita diampuni.

3. Doa Saat Menunaikan Tawaf

"Bismillahi, Allahu Akbar."

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar."

Doa ini merupakan doa yang bisa diucapkan ketika hendak menunaikan tawaf di Ka’bah. Dalam doa ini, kita menyebut nama Allah dengan kalimat "Bismillah" dan memuji-Nya dengan kalimat "Allahu Akbar".

Kesimpulan

Ketika kita ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, disarankan untuk memperbanyak doa. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk memahami arti dan makna dari doa-doa yang kita ucapkan. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan beberapa doa yang telah dibahas di artikel ini.

Kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan selalu istiqomah dalam memperbanyak doa agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan begitu, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan pada kita semua. Aamiin.