Skip to content
Home » Kapan Zakat Fitrah Boleh Diberikan?

Kapan Zakat Fitrah Boleh Diberikan?

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat ini dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, banyak orang bertanya-tanya, kapan zakat fitrah boleh diberikan?

Masa boleh membayar zakat fitrah

Masa boleh membayar zakat fitrah adalah selama Ramadhan. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri, tepatnya satu atau dua hari sebelum hari raya. Namun, ada juga yang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan agar tidak terlewat dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan

Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah setara dengan setengah sha’ (sekitar 2,5 kg) makanan pokok di daerah setempat. Zakat fitrah harus dikeluarkan dengan bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, atau kacang hijau.

Siapa yang wajib membayar zakat fitrah

Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah setiap muslim yang sudah baligh dan mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

Tujuan zakat fitrah

Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim, janda, dan yang lainnya. Zakat ini juga sebagai upaya membersihkan diri dari dosa dan kesalahan selama Ramadhan.

Menyerahkan zakat fitrah ke lembaga amil zakat

Menyerahkan zakat fitrah ke lembaga amil zakat seperti lazis atau lainnya akan lebih teratur dan terpercaya dalam penyaluran zakat fitrah. Lembaga amil zakat akan menyalurkan zakat fitrah kepada yang membutuhkan dengan cara-cara yang lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.

BACA JUGA:   Berapa Persen Zakat Harta yang Harus Dikeluarkan

Kesimpulan

Maka, kesimpulan mengenai kapan zakat fitrah boleh diberikan adalah selama masa Ramadhan, tepatnya satu atau dua hari sebelum hari raya. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah setara dengan setengah sha’ bahan makanan pokok di daerah setempat. Yang wajib membayar zakat fitrah adalah setiap muslim yang sudah baligh dan mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah.