Skip to content
Home » Panduan Doa Umroh dan Haji PT Arminareka

Panduan Doa Umroh dan Haji PT Arminareka

Menghadap Baitullah merupakan impian setiap umat Muslim di seluruh dunia. Terutama bagi mereka yang telah mempersiapkan diri dengan melakukan ibadah haji atau umroh. Namun, perjalanan ini juga perlu dihadapi dengan doa dan ikhtiar selama perjalanan.

PT Arminareka Perdana, sebagai penyedia paket umroh dan haji, telah menyiapkan panduan doa untuk memandu para jemaah dalam menghadapi perjalanan ini. Berikut beberapa doa yang dapat dilakukan selama menjalankan ibadah umroh dan haji.

Doa Sebelum Berangkat

Sebelum berangkat, ada beberapa doa yang dapat dilakukan, antara lain:

 • “Bismillah, tawakaltu alallah wa la haula wa la quwwata illa billah” yang artinya “Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya, dan tak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya.”
 • “Allahumma inni as’aluka fi safarinaa hadzaal birra wa thaa’ah wa min al’amali maa tarddaa. Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa wa tawwi’haa bahunaa. Allahumma antas saahibu fis safar, wal khalifatu fil ahli, Allahumma inni a’udzubika min wa’thaa’-is safar wa kaabaa-til manzari wa su’-il munqalabi fil maali wal ahli.”
 • “Allahumma innaa nas’aluka fi safarinaa haadzaal birra wa taqwaa, wamina’-malin tayyibin, wa ridzaan maulaanaa. Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa haadzaa watwi’naa bi raHmatika ilaa aqsaari manzilinaa. Allahumma anta al-saahibu fii al-safar, wa al-khaliifatu fii al-ahli, Allahumma innii a’uudhu bika min wa’thaa’ al-safar wa Kaabaa’it al-manThar wa su’-il-munqaalib `inda al-maali wa al-ahli.”

Doa di Mekkah dan Madinah

Setelah sampai di Mekkah atau Madinah, ada beberapa doa yang dapat dilakukan, yaitu:

 • “Allahumma ya rabbi hadzihi daulah tusalli wa tusallimu ‘ala nabiyyika muhammadin, sallallahu ‘alaihi wasallam, zawjin-nisaa-i wa imamina wa habibin-nafs wa tharii wayatam wa khalilikallaah, ibrahima.”

 • “Allahumma ja’alnaa mimman yatawarrashshuuna ‘alaa l’ibaadika al-mukhlasiin.”

 • “Allahumma inni as’aluka min fadhlika al-‘azhiimi wa min rizqika al-halaali wa min quwati ka al-maliyyati wa al-hilmu fi al-qaDaa-i ‘immah, wa as’aluka min khayri ma t’alamu wa a’uudhu bika min sharri ma t’alamu.”

BACA JUGA:   Urutan Ibadah Haji dan Doanya - Panduan Lengkap

Doa di Baitullah

Ketika sudah tiba di Baitullah, jangan lupa untuk memanjatkan doa, seperti:

 • “Allahumma sholi ‘alaa muhammadin wa aali muhammadin wa barik wa sallim.”

 • “Allahummaghfirli dzunubi waftahlii abwaba rahmatik.”

 • “Allahumma innaa nasta’imuuka wa nu’miinuka, wa nuqminu bika, wa natawakkalu ‘alaika, wa nusu nii-‘u bi-kal-khairi, wa najuu ruka bi-kal-khairi, wa nuhibbii al-akhirati fid-duniaa, wa man ahibbaahaa, wa minnaa li-mani azza wa jall wa kitaabahu wahabahu lanaa.”

Doa saat Wukuf di Jabal Rahmah

Saat wukuf di Jabal Rahmah, jemaah dapat mengucapkan doa ini:

 • “Saying saudi dua to Jabal-e-Rahmat”

Doa di Mina dan Arafah

Saat di Mina dan Arafah, ada beberapa doa yang dapat dilakukan, antara lain:

 • “Allahumma-n sur thawlabanaa fi al-Islami wa al-hanafiiyyati al-muhammadyyah.”

 • “Allahumma anta al-salaam wa minka al-salam tabarakta ya dhal jalaali wa al-ikraam.”

 • “Allahumma iny as’aluka al-jannah wa urzuquha, wa a’udhu bika min al-naar wa ma qarraba ilayha min qawl aw ‘amal.”

Kesimpulan

Haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat diidamkan oleh setiap umat Muslim. Namun, dalam menjalankan ibadah tersebut, kita membutuhkan doa dan ikhtiar. PT Arminareka Perdana telah menyediakan panduan doa untuk membantu jemaah dalam perjalanan ke tanah suci. Semoga panduan ini dapat membantu jemaah untuk memperoleh pengalaman spiritual yang mendalam.