Skip to content
Home » Redaksi Doa untuk Kedatangan Haji

Redaksi Doa untuk Kedatangan Haji

Haji adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang sudah mampu secara finansial dan fisik. Merupakan impian bagi setiap muslim untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, dimana kegiatan haji meliputi berbagai macam ritual seperti tawaf, sa’i, dan wukuf di padang Arafah.

Sebagai pondasi dalam melaksanakan ibadah, doa menjadi hal yang sangat penting bagi para calon haji. Dimana doa adalah sebagai sarana untuk memohon bimbingan serta kemudahan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itu, setiap muslim yang akan menjalankan ibadah haji hendaknya mempelajari doa-doa yang perlu dipanjatkan pada setiap moment terpenting.

Berikut ini akan disampaikan beberapa doa yang perlu dipanjatkan pada setiap moment perjalanan menuju tanah suci, selama di Mekkah dan Madinah, hingga kepulangan ke tanah air.

Doa saat di dalam pesawat atau kapal laut menuju Arab Saudi

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanal ladzhi sakharalana hadza wama kunna lahu muqriniin, wa inna ila rabbina lamunqalibuun. Allahumma inna nas aluka fii safarinaa hadzaal-birra wat-taqwaa, waminal’amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safaranaa hadza, watwi aanaa bu’dahu, Allahumma anta-s-saahibu fis-safari wal khaliifatu fii-l-ahli. Allahumma inii a’udubika minal-hammi walhazani, wal’ajzi wal-kasali, wal-bukhli wal-jubni, wa-dhal’id-dayni wa-galabatir-rijaal.

Artinya :

Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami (membuat mudah) semua ini, padahal kami sebelumnya tidak mampu melakukannya; dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan, taqwa, dan amal yang diridhai. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami dan jauhkanlah kerumitan dan kesukaran setelahnya. Ya Allah, Engkau adalah Teman dalam perjalanan dan Pengganti keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, kami berlindung dari rasa sedih, kegelisahan, kelemahan, kemiskinan, ketakutan, utang, serta meminta agar kami berada di atas orang-orang yang merendahkan.

BACA JUGA:   A Guide to Doa Berangkat Haji Bahasa Indonesia

Doa saat tiba di Arab Saudi

Ash-hadu alla ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. Allahumma inii as’aluka thammaan ni’maatikal-lati ta’taddu wa laa yu’addu, wa as’aluka tawbatan nasuhaa wa khawfaan muhimman minan-naari wat-tawsiatam-mah bu’ldanaa.

Artinya :

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat yang tidak terhingga dan tidak berkesudahan, serta memohon pengampunan yang tulus dan perlindungan dari api neraka.

Doa saat berada di Mekkah dan Madinah

Allahumma innii as’aluka fadlal wa rahmatalladzii wasi’ati kulla syai’, wa kullu ghamin kaasyifahu wa karbin naar fiy hijaamil-masyriqi wal-maghribii. Allahumma innii as’aluka qalban salahandan lisanaan saadiqan wa sahiran ‘alaa kulli ni’mah.

Artinya :

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala kebaikan dan rahmat-Mu yang merangkumi segala sesuatu. Ya Allah, singkirkanlah segala kegelisahan dan kesedihan, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka, keterpurukan dan keyakinan yang menjurus pada kerusakan, ketika kami berada di Mekah dan Madinah. Ya Allah, jagalah hati kami agar selalu patuh kepada-Mu, lidah kami agar selalu berkata yang benar, dan ringankanlah urusan kami dengan segala nikmat.

Doa saat kepulangan ke tanah air

Allahumma haadzihijjahul mahbuulah, wa tammat birridho wal maqbuulah. Allahumma faj’alhaa hajjana maqbula, wathiman maghbuula, waghfirlataha, warfa’ darajataha, wathalla baynahaa wa bayna dhunuubinaa. Allahumma faj’alhaa hablun min hunaa ilaa baki-maqom nabiyika, waghfir lana maa qaddamnaa wa maa akhkharna wa maa alannaa wa maa asrarnaa.

Artinya :

Ya Allah, tanamkan dalam hati kami bahwa haji yang sudah kami laksanakan adalah haji yang diterima oleh-Mu. Ya Allah, berilah pengampunan pada setiap kesalahan dalam melaksanakan ibadah haji, serta tingkatkan derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, janganlah biarkan kami dihancurkan oleh dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah haji kami sebagai jembatan untuk menuju derajat setinggi-tingginya di sisi-Mu, dan ampunilah kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan.

BACA JUGA:   Doa untuk Haji Mabrur: Panduan Lengkap Menghadapi Perjalanan Haji

Semoga doa-doa tersebut bisa membantu para calon haji dalam menjalankan ibadah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga juga bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi para jamaah dalam menuju pulang dengan aman dan tenang. Wallahu a’lam bis showab.